3d20995623f5e102382185e7e108a6a6
d399854973210ae7456ee3779df7beed
d399854973210ae7456ee3779df7beed

80,000

– Nguồn vào: 100V – 220V.

– Nguồn ra: 9.0V – 1.67A, 5.0V – 2.0A.

– Tần số: 50 – 60 Hz.

– Màu sắc: Trắng.

Liên hệ 0914195000 để biết thêm thông tin chi tiết
b-sc-nhanh-samsung-galaxy-c9-aloshop